Oordeel 2017-02, huisarts, hart- of vaataandoening, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis medisch zorgvuldige uitvoering

De arts heeft thiopental intramusculair toegediend nadat intraveneuze toediening niet lukte als gevolg van een slecht vaatstelsel bij patiënte. De arts had zich er niet tijdig van vergewist of intraveneuze toediening van euthanatica mogelijk was. Hiermee heeft hij de mogelijkheid om op een andere wijze een intraveneuze toedieningsweg te (laten) creëren niet kunnen benutten. Nadat de arts had vastgesteld dat patiënte in een diep coma verkeerde, diende hij rocuronium intracardiaal toe.