Oordeel 2017-108, huisarts, psychiatrische aandoening, geen redelijke andere oplossing, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De door de arts geraadpleegde psychiater gaf behandeladvies bij patiënte met psychiatrische aandoening. Nadat de voorgestelde behandeling geen positief effect had gehad, concludeerde de geraadpleegde psychiater, ondanks dat er theoretisch nog behandelmogelijkheden waren, dat patiënte uitbehandeld was. Gelet op de rol van de geraadpleegde psychiater kon deze niet meer als geheel onafhankelijk worden beschouwd. De arts heeft in casu voldoende behoedzaam gehandeld.