Oordeel 2017-124, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Consulent was aanvankelijk van oordeel dat nog niet aan zorgvuldigheidseisen was voldaan. Later veranderde hij van mening maar heeft dit niet opgeschreven in de aanvulling op zijn verslag.