Oordeel 2017-120, huisarts, dementie, onafhankelijke arts geraadpleegd

Met het oog op diens onafhankelijkheid verdient het de voorkeur een consulent niet rechtstreeks, maar steeds via de dienstroosters van SCEN te benaderen, ook als de arts voor overleg behoefte heeft aan een specifieke deskundigheid.