Oordeel 2017-105, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

Het gesprek met de arts voorafgaand aan het bezoek aan patiënt vormt een belangrijke informatiebron voor de consulent