Oordeel 2016-83, huisarts, psychiatrische aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Medische grondslag en wilsbekwaamheid bij patiƫnte waarbij het uitzichtloos en ondraaglijk lijden in overwegende mate bepaald werd door een angst en paniekstoornis; wilsbekwaamheid beoordeeld door consulent met een specifieke deskundigheid.

Aandachtspunt: psychiatrie. Wilsbekwaamheid niet beoordeeld door psychiater, maar door deskundige consulent.