Oordeel 2016-82, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, onafhankelijke arts geraadpleegd

De wilsbekwaamheid bij een patiƫnte met dementie stond ter discussie. Omgaan met informatie van derden: uitleg artikel 8 lid 3 van de Wtl. De onafhankelijkheid van de consultatie is in casu voldoende gewaarborgd ondanks het feit dat de arts een deel van het consultatiegesprek heeft bijgewoond. Deze gang van zaken is in zijn algemeenheid echter niet wenselijk.