Oordeel 2016-76, huisarts, psychiatrische aandoening, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De psychiatrische toestand van patiënte was sinds enige jaren stabiel. Er waren geen aanwijzingen voor klachten of verschijnselen die van invloed zouden kunnen zijn geweest op haar wilsbekwaamheid. De arts, die patiënte al twaalf jaar behandelde en begeleidde, heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen reden was om aan de wilsbekwaamheid van patiënte te twijfelen. Ondanks het feit dat de arts geen onafhankelijke psychiater heeft geraadpleegd, heeft de arts zorgvuldig gehandeld.

Aandachtspunten: ondraaglijk lijden met name vanwege de fysieke aftakeling, als gevolg van jarenlange anorexia nervosa. Psychiatrische toestand van patiënte was sinds jaren in evenwicht. De arts heeft geen onafhankelijk psychiater geraadpleegd.