Oordeel 2016-73, medisch specialist, combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte met een lichte verstandelijke beperking, bij wie al dertig jaar psychiatrische problematiek aanwezig was en die daarnaast de laatste jaren aan COPD GOLD IV leed. Er zijn twee onafhankelijke psychiaters geraadpleegd. Mede op grond van hun conclusies kon de arts tot de overtuiging komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van een uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Aandachtspunt: combinatie van somatiek en psychiatrie bij een patiënte met een lichte verstandelijke beperking