Oordeel 2016-63, huisarts, psychiatrische aandoening, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Een hoogbejaarde psychiatrische patiënte met onvoldoende copingvaardigheden om het overlijden van haar echtgenoot en haar somatische klachten te kunnen accepteren. De extra behoedzaamheid is door de arts goed in acht genomen door een onafhankelijke psychiater te raadplegen. Volgens deze psychiater waren er geen redelijke behandelingsmogelijkheden meer aanwezig en was patiënte wilsbekwaam ten aanzien van haar verzoek.

Aandachtspunt: psychiatrische problematiek en somatiek