Oordeel 2016-59, psychiater, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Wilsbekwaamheid, vrijwillig en weloverwogen verzoek, ondraaglijk lijden ten aanzien van een patiënte met semantische dementie

Aandachtspunten: weloverwogen verzoek en ondraaglijk lijden bij patiënte met semantische dementie