Oordeel 2016-09, arts, psychiatrische aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Een vrouw, 60-70 jaar, stond vanaf haar tienerjaren vrijwel continu onder psychiatrische en psychologische/psychotherapeutische behandeling. Er werd vooral gedacht aan een paranoïde vorm van schizofrenie, maar later werd overwogen dat er mogelijk ook sprake was van een complexe en chronische vorm van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Patiënte had al jaren een doodswens en deed meerdere pogingen tot zelfdoding. Haar huisarts en behandelend psychiater konden niet ingaan op haar euthanasieverzoek.

De SLK-arts raadpleegde twee consulenten, onder wie een onafhankelijke psychiater. Deze concludeerde dat de doodswens geen uiting van haar ziekte was en dat patiënte in de loop van de jaren vrijwel alle denkbare behandelingen had ondergaan, zonder blijvend resultaat; een redelijk alternatief was niet meer voorhanden.