Oordeel 2016-69, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Door medicatie veroorzaakt verlaagd bewustzijn

Aandachtspunten: een reversibel coma en een reversibele toestand van verlaagd bewustzijn (ook zonder tekenen van mogelijk lijden) behoeven niet te worden opgeheven met het enkele doel om de patiƫnt de ondraaglijkheid van het lijden tegenover de arts en/of de consultent te laten bevestigen