Oordeel 2016-64, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Euthanasie na palliatieve sedatie/bij verlaagd bewustzijn

Aandachtspunt: een reversibel coma en een reversibele toestand van verlaagd bewustzijn (ook zonder tekenen van mogelijk lijden) behoeven niet te worden opgeheven met het enkele doel om de patiƫnt de ondraaglijkheid van het lijden tegenover de arts en/of de consulent te laten bevestigen (CoP 2015, par. 4.7)