Oordeel 2016-05, psychiater, psychiatrische aandoeningen, ondraaglijk en uitzichtloos lijden, geen redelijke andere oplossing

Een vrouw, 60-70 jaar, die al vijftien jaar recidiverende depressieve episoden kende en al meerdere zelfmoordpogingen had ondernomen, vroeg om euthanasie. Behandelingen hadden geen verbetering van haar stemming en functioneren gebracht. Haar behandelend psychiater en huisarts konden niet ingaan op haar verzoek. De SLK-arts, zelf psychiater, raadpleegde een onafhankelijke psychiater. Deze concludeerde dat patiƫnte wilsbekwaam was ten aanzien van haar verzoek, dat er sprake was van therapieresistente depressieve klachten en dat er geen zinvolle behandelopties meer waren. Naast de onafhankelijke psychiater was er ook een SCEN-arts geraadpleegd die tot de conclusie kwam dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.