Oordeel 2016-57, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

De arts week af van de KNMG/KNMP Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding door 1500 (i.p.v. 2000) mg thiopental en 100 mg rocuronium intraveneus toe te dienen. Vóórdat hij de rocuronium (spierrelaxans) heeft toegediend, heeft hij geen adequate comacheck uitgevoerd. Hierdoor is niet uit te sluiten dat patiënte de werking van het spierrelaxans heeft kunnen ervaren. De uitvoering van de levensbeëindiging is niet medisch zorgvuldig uitgevoerd.