Oordeel 2016-45, medisch specialist, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Er is niet aan het vereiste van onafhankelijkheid van de geraadpleegde consulent voldaan nu de arts een collega, die werkzaam is op dezelfde afdeling van het ziekenhuis als de arts, als consulent heeft geraadpleegd. De arts is hoofd van de betreffende afdeling. Er is dus sprake van een gezagsverhouding en daarmee een afhankelijkheidsrelatie tussen de arts en de door de arts geraadpleegde consulent. De arts heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de keuze voor deze consulent in dit geval door nood werd ingegeven.