Oordeel 2016-06, huisarts, kanker, medisch zorgvuldige uitvoering

De arts liet patiënte een drank met 15 g barbituraat innemen. Een half uur nadat patiënte was weggezakt, reageerde zij niet meer op prikkels, had zij een snelle reflexachtige ademhaling, was er geen wimperreflex en was de saturatie gedaald naar 71%. De arts diende patiënte vervolgens 150 mg rocuronium toe, waarna patiënte overleed. Nu de arts de diepte van het coma adequaat heeft vastgesteld alvorens zij de spierverslapper toediende, heeft zij de uitvoering van de levensbeëindiging medisch zorgvuldig uitgevoerd.