Oordeel 2016-01, psychiater, psychiatrische aandoening, geen redelijke andere oplossing

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, leed sinds haar jeugd aan anorexia nervosa met depressieve klachten. De laatste twintig jaar was in toenemende mate sprake van depressies en van een somatoforme - en persoonlijkheidsstoornis. Uitgebreide behandelingen hadden geen wezenlijke verandering gebracht. Volgens de geraadpleegde onafhankelijke psychiater was patiënte wilsbekwaam ten aanzien van haar verzoek en waren er in theorie nog behandelingen, gericht op de persoonlijkheidsproblematiek van patiënte, mogelijk. Deze waren echter niet reëel, gelet op de beperkte draagkracht en gebrekkige motivatie van patiënte.