Oordeel 2016-79, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Andere arts dan uitvoerder raadpleegde de consulent; raadzaam dat uitvoerend arts alsnog contact opneemt met consulent naast kennisname inhoud consultatieverslag

Aandachtspunt: hoe te handelen bij overname uitvoering euthanasie