Oordeel 2016-52, huisarts, combinatie van aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

Arts voert euthanasie uit ondanks het feit dat consulent van oordeel is dat niet aan de zorgvuldigheidseisen (redelijke alternatieven) is voldaan.

Aandachtspunt: arts heeft duidelijk onderbouwd waarom hij de beoordeling van de consulent terzijde heeft geschoven.