Oordeel 2016-49, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Consulent levert stelselmatig verslag te laat aan

Aandachtspunt: wettelijke plicht van consulent om schriftelijk, beredeneerd verslag voorafgaand aan uitvoering ter beschikking aan arts te stellen.