Oordeel 2016-47, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Euthanasie bij echtpaar; andere uitvoerders, zelfde consulent

Aandachtspunt: gelijktijdig verzoek echtpaar; arts(en) moet(en) afwegen of hij één of twee consulenten raadpleegt. Indien één consulent; wel met patiënten apart spreken.
 

* Oordeel 2016-50 gaat over de echtgenote