Oordeel 2016-43, huisarts, combinatie van aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

Meldend arts was in eerste instantie niet degene die euthanatica had toegediend. Meldend arts had consulent niet zelf geraadpleegd wel verslag gelezen.

Aandachtspunt: arts die voornemens is een levensbeƫindiging uit te voeren moet in principe zelf de consulent raadplegen