Oordeel 2017-40, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Patiënt overleed niet na toediening van de euthanatica. De arts had geen noodset bij zich en verliet patiënt om nieuwe euthanatica bij de apotheek te halen.