Oordeel 2017-24, huisarts, psychiatrische aandoening, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

De arts is niet met de extra behoedzaamheid te werk gegaan die bij het verzoek om hulp bij zelfdoding van een patiënt met een psychiatrische aandoening verwacht mag worden. Hij had naast de reguliere consulent ook zélf nog een onafhankelijke psychiater moeten raadplegen of gericht een consulent/SCEN-arts met specifieke deskundigheid, in casu een psychiater, moeten inschakelen.