Oordeel 2017-118, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Huisarts in opleiding diende op aanwijzing van arts/opleider spierverslappend middel toe bij patiënte hoewel deze nog niet in voldoende diep coma verkeerde. Patiënte overleed niet. Hierna nam de arts de uitvoering over. Zij diende nog een keer coma-inducerend toe en, terwijl patiënte nog steeds niet in voldoende diep coma was, het spierverslappend middel. Opnieuw overleed patiënte niet.

Nadat een nieuw infuus was aangelegd diende de arts voor de derde keer het coma inducerende middel toe, stelde vast dat er een voldoende diep coma was en diende de spierverslapper toe, waarna patiënte overleed. De commissie houdt de arts (en niet de arts in opleiding) verantwoordelijk voor de niet zorgvuldige uitvoering.