Oordeel 2017-11, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis medisch zorgvuldige uitvoering

De commissie is tot het oordeel onzorgvuldig gekomen met betrekking tot de zorgvuldigheidseis van een medisch zorgvuldige uitvoering, om de volgende redenen:
- de arts had geen reserveset intraveneuze euthanatica bij zich bij de uitvoering;
- toen patiënte na toediening van de intraveneuze euthanatica niet overleed, heeft de arts patiënte verlaten om een nieuwe set euthanatica op te halen bij de apotheek.