Oordeel 2017-28, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Ontbreken van adequate comacheck bij combinatie van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding