Oordeel 2016-87, huisarts, combinatie van aandoeningen, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Ter voorbereiding van orale inname van een barbituraatdrank door patiënt, wilde de arts de al ingebrachte infuusnaald doorspoelen met NaCl. Ondanks het feit dat hij er in zijn beleving goed naar had gekeken, spoot hij de infuusnaald niet door met NaCl, maar met 100 mg atracurium, waarna patiënt overleed.

Nu de arts vóór toediening van de atracurium geen medicamenteus coma had geïnduceerd én dit medisch geïnduceerde coma niet had vastgesteld, is niet uit te sluiten dat patiënt de werking van de atracurium heeft kunnen ervaren. Door deze afwijking van KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding levensbeëindiging op verzoek is de levensbeëindiging niet medisch zorgvuldig uitgevoerd.