Oordeel 2016-86, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Geen onafhankelijke consultatie in de zin van art. 2, eerste lid, onder e, WTL. Door het handelen van de arts (o.m. toezegging aan patiënt om euthanasie uit te voeren zonder voorbehoud t.a.v. oordeel consulent en inbrengen infuusnaald nog vóór het bezoek van de consulent) werd op de consulent een onwenselijke druk gelegd om tot een de arts passend oordeel te komen.

Dat deze consulent in dit geval zijn uiteindelijke oordeel over de zorgvuldigheidseisen door de handelwijze van de arts niet heeft laten beïnvloeden, doet daar niet aan af.