Oordeel 2017-60, huisarts, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd vier maanden voor het overlijden terminaal hartfalen bij ischaemische cardiomyopathie vastgesteld