Oordeel 2016-81, medisch specialist, hart- of vaataandoening, onafhankelijke arts geraadpleegd

Arts is goed gemotiveerd afgeweken van negatief oordeel consulent. Hij heeft zijn voorgenomen handelen wel degelijk gespiegeld aan oordeel van de consulent maar is uiteindelijk bij zijn overtuiging dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan, gebleven.

Aandachtspunten: goede motivatie van de arts om toch uit te voeren. Arts heeft zijn handelen wel degelijk laten spiegelen door een consulent te raadplegen en door met deskundige collega’s te overleggen.