Modelverslag behandelend arts

Bij melding aan de gemeentelijke lijkschouwer van een niet-natuurlijke dood als gevolg van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding verstrekt de behandelend arts aan de gemeentelijke lijkschouwer een beredeneerd verslag dat is opgesteld via onderstaand formulier. Vul dit formulier zoveel als mogelijk in op uw computer. Na verzending ontvangt u een ontvangsbevestiging per gewone post. Het oordeel van de commissie wordt per aangetekende post naar u verzonden.

Met behandelend arts wordt de arts bedoeld die de levensbeëindiging op verzoek (euthanasie) heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend.