Nieuwe oordelen gepubliceerd

2022-114
Patiënte wees verdere behandelingen af.

2022-115
De arts en de specialist ouderengeneeskunde achtten de patiënte wilsbekwaam.

2022-116
Oordeel zorgvuldig bij een gecompliceerd verlopen  uitvoering waarbij de richtlijn niet exact is gevolgd.