Een nieuw NVO gepubliceerd

2022-060
Gecompliceerde uitvoering vanwege het sneuvelen van het infuus tussen toediening van het bewustzijn verlagend middel en de spierverslapper. Arts had voorafgaande aan het toedienen van de spierrelaxans de bewustzijnsverlaging op adequate wijze vastgesteld.