Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd

2022-092
Patiënte leed ondraaglijk door erfelijke longfibrose. De arts, de consulent en de geraadpleegde onafhankelijke psychiater hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënte.

2022-093
Patiënte leed ondraaglijk op grond van cognitieve achteruitgang bij fronto-temporale dementie met als belangrijkste kenmerk progressieve afasie. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënte.

2022-094
Patiënt had progressief hartfalen en perifeer vaatlijden, waardoor hij ondraaglijk leed.

2022-095
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen.

2022-096
Patiënt leed ondraaglijk door de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ondanks de spraakproblemen kon de patiënt zijn verzoek goed onderbouwen.

2022-097
Bij patiënt werd prostaatkanker vastgesteld. Als gevolg hiervan leed hij ondraaglijk.