Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd

2022-062
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde achtten de patiënte wilsbekwaam.

2022-063
Patiënte leed aan COPD GOLD IV met ernstige diffusie stoornis als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed.

2022-064
Patiënt leed ondraaglijk door de gevolgen van de ziekte van Parkinson. 

2022-065
Patiënte leed ondraaglijk op grond van cognitieve en lichamelijke achteruitgang bij Lewy Body dementie. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid. 

2022-066
Patiënte leed ten gevolge van de restverschijnselen na een doorgemaakt CVA. Arts en consulent hadden geen twijfel over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek noch over de uitzichtloosheid en ondraaglijkheid van het lijden. 

2022-067
Bij patiënt werd longkanker geconstateerd als gevolg waarvan hij ondraaglijk leed.