Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd

2022-045
Patiënt leed ondraaglijk ten gevolge van de restverschijnselen na een doorgemaakt CVA. Arts en consulent hadden geen twijfel over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek.

2022-046
Patiënte leed ondraaglijk als gevolg van ALS. Arts en consulent hadden geen twijfel over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek.

2022-047
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. 

2022-048
Patiënte leed ondraaglijk als gevolg cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts en de consulent achtten de patiënte wilsbekwaam.

2022-049
Bij patiënt werd pancreascarcinoom vastgesteld. Als gevolg hiervan leed hij uiteindelijk ondraaglijk.

2022-050
Bij patiënt werd longfibrose en asbestose vastgesteld als gevolg waarvan hij ondraaglijk leed.