Oordelen gepubliceerd waarin artsen niet hebben voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen

2021-142

Consulent staat als patiënt ingeschreven in praktijk van de arts.

2021-143

De arts heeft niet met de vereiste grote behoedzaamheid gehandeld door geen onafhankelijke psychiater te raadplegen bij de patiënt met een psychiatrische aandoening.