Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2021-110

Bij patiënt werd rectumcarcinoom met uitzaaiingen vastgesteld. Genezing was niet meer mogelijk.

2021-111

Bij patiënt werd longfibrose vastgesteld. Zijn situatie verslechterde snel.

2021-112

Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. De arts, de consulent, de specialist ouderengeneeskunde en de geraadpleegde psychiater achtten de patiënte wilsbekwaam inzake haar euthanasieverzoek.

2021-113

Patiënt leed ondraaglijk door de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ondanks de spraakproblemen kon de patiënt zijn verzoek goed onderbouwen.

2021-114

Patiënte leed ondraaglijk op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts en de consulent achtten de patiënte wilsbekwaam.

2021-115

Patiënte leed aan hartfalen. Haar krachten namen de laatste maanden aanzienlijk af en zij werd ernstig kortademig en was uitgeput.