Verstandelijke beperking

Er zijn patiënten met een (lichte) verstandelijke beperking die een vrijwillig en weloverwogen verzoek om euthanasie kunnen doen en waarbij ook aan de overige zorgvuldigheidseisen wordt voldaan.

In deze gevallen zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de wilsbekwaamheid van de patiënt ter zake van zijn euthanasieverzoek. De arts dient naast de reguliere consulent die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidseisen in beginsel ook een ter zake van de wilsbekwaamheid deskundige arts te raadplegen (zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten).

Lees meer over "Patiënten met een verstandelijke beperking" in de EuthanasieCode 2018.

Oordeel 2019-94
Bij patiënt werd vijf jaar voor het overlijden M. Parkinson vastgesteld. Er was toen al sprake van een redelijk vergevorderd stadium van de ziekte. Zijn situatie ging in het laatste jaar voor zijn overlijden snel achteruit. Patiënt was ondanks zijn verstandelijke beperking wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek. Dit is expliciet beargumenteerd door zowel de arts als de consulent.