Patiënten met een verstandelijke beperking

Meldingen over gevallen van euthanasie bij patiënten met een verstandelijke beperking zijn zeldzaam (zie casus 2016-03). Er zijn patiënten met een (lichte) verstandelijke beperking die een vrijwillig en weloverwogen verzoek om euthanasie kunnen doen en waarbij ook aan de overige zorgvuldigheidseisen wordt voldaan (zie ook NVAVG, omgaan met vragen om levensbeëindiging bij wilsonbekwame mensen met een verstandelijke beperking). In deze gevallen zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de wilsbekwaamheid van de patiënt ter zake van zijn euthanasieverzoek.