NVO-oordelen geplaatst

Er zijn vandaag 17 nieuwe NVO-oordelen op de site geplaatst.

Meldingen worden als NVO (niet-vragen-oproepend) geselecteerd wanneer de secretaris van de commissie de inschatting maakt dat de gegeven informatie zo volledig is en het zo waarschijnlijk is dat er door de arts aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan dat de commissie in staat wordt geacht deze digitaal goed te kunnen beoordelen.

Als één van de commissieleden bij de beoordeling van mening is dat een NVO-melding wel degelijk vragen oproept, wordt de melding alsnog een VO (vragen-oproepend) en doorverwezen voor behandeling op de maandelijkse commissievergadering. Dit betreft een heel klein percentage.

De oordelen

Oordeel 2018-99
tongcarcinoom en longcarcinoom

Oordeel 2018-100
mammacarcinoom

Oordeel 2018-101
collega-arts raadpleegde consulent

Oordeel 2018-102
communicatie aan de hand van gesloten vragen

Oordeel 2018-103
combinatie van hartaandoeningen en kanker

Oordeel 2018-104
ouderdomsaandoeningen en kanker

Oordeel 2018-105
arterieel vaatlijden, necrose aan voet

Oordeel 2018-106
diagnose na val vlak voor overlijden

Oordeel 2018-107
vroegtijdige consultatie

Oordeel 2018-108
longfibrose

Oordeel 2018-109
COPD

Oordeel 2018-110
Multipele Sclerose

Oordeel 2018-111
Parkinson en lumbale kanaalstenose

Oordeel 2018-112
progressieve supranucleaire parese (PSP) en supranucleaire blikparese

Oordeel 2018-113
diffuse cutane systematische sclerose (DCSS)

Oordeel 2018-114
kyfoscoliose en artrose

Oordeel 2018-115
congenitale blindheid en parese van arm en hand