Nieuwe oordelen gepubliceerd

Vandaag zijn er 8 nieuwe oordelen geplaatst in verschillende categorieën

2019-05 (aandoening van het zenuwstelsel)
Extra behoedzaamheid bij psychiatrische voorgeschiedenis

2019-08 (combinatie van aandoeningen) en 2019-09 (kanker)
Echtpaar

2019-11 (psychiatrische aandoening)
Geen behandelmogelijkheden meer

2019-13 (dementie)
Cognitieve achteruitgang, traumatische herbelevingen  

2019-18 (combinatie van psychiatrische en somatische aandoeningen)
Alcoholverslaving, wilsbekwaamheid

2019-20 (psychiatrische aandoening)
Huisarts heeft gehandeld conform EuthanasieCode 2018

2019-21 (hart- of vaataandoening)
Afasie