Wat is euthanasie?

In Nederland is het gebruikelijk om euthanasie te omschrijven als 'handelen van een arts dat het leven van een patiënt op diens uitdrukkelijk verzoek beëindigt'. Belangrijk daarbij zijn de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek en het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.

Er zijn twee vormen voor een vrijwillig levenseinde:

  • Bij euthanasie dient de arts de dodelijke middelen (euthanatica) toe aan de patiënt.
  • Hulp bij zelfdoding houdt in dat de arts de euthanatica aanreikt aan de patiënt, die deze zelf inneemt. De Wet Toetsing Levensbeëindiging maakt geen principieel verschil tussen beide vormen van levensbeëindigend handelen.