Wat is een SCEN-arts?

Een SCEN -arts wordt geraadpleegd om zijn oordeel te geven. Eén van de zorgvuldigheidseisen houdt in dat de behandelend arts ten minste één andere onafhankelijke arts moet raadplegen. Deze andere arts (consulent) moet de patiënt zien en schriftelijk zijn oordeel geven of de arts, mocht deze tot uitvoering van euthanasie overgaan, aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen zal voldoen. Artsen kunnen voor deze consultatie een beroep doen op speciaal getrainde en beschikbare SCEN-artsen. SCEN-artsen hebben ook een rol als het gaat om het verlenen van steun aan artsen. Bijvoorbeeld in de vorm van het geven van advies. Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland is een initiatief van de artsenfederatie KNMG.