Beoordeelt de toetsingscommissie euthanasie ook gevallen van levensbeeindiging bij pasgeborenen?

Nee. De Beoordelingscommisie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen (LZALP) adviseert het Openbaar Ministerie over de beoordeling van meldingen van late zwangerschapsafbreking en van levensbeëindiging bij pasgeborenen.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de site van de Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëndiging bij Pasgeborenen (LZALP)