EuthanasieCode 2018

De EuthanasieCode 2018 geeft een overzicht op hoofdlijnen van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening van hun wettelijke taak: het toetsen van meldingen.

De EuthanasieCode 2018 is vooral belangrijk voor uitvoerend artsen en consulenten, maar kan ook voorzien in de informatiebehoefte van patiënten en andere geïnteresseerden.

Daarnaast heeft de RTE als taak een bijdrage te leveren aan een zorgvuldige maatschappelijke discussie over het zelfgekozen levenseinde. De EuthanasieCode 2018 draagt hieraan bij.