Duo-euthanasie

Soms komt het voor dat twee partners tegelijkertijd een euthanasieverzoek doen.

Indien op beide verzoeken wordt ingegaan wordt dit wel ‘duo-euthanasie’ genoemd. De commissies verwachten dat de arts of artsen in zo’n geval voor ieder van de partners een andere consulent raadpleegt.

Dit is nodig om te waarborgen dat iedere casus afzonderlijk wordt beoordeeld. Beide consulenten moeten zich ervan vergewissen, dat er geen oneigenlijke druk bestaat van de ene partner op (het euthanasieverzoek van) de andere partner.

2024-006
De arts heeft niet ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e, Wtl.

2024-007
De arts heeft ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e, Wtl.